Fokuseri su punjeni najkvalitetnijim regeneratom, presvučeni obostrano sa ciradom i kombinacijom različitih boja